Re-integratie en coaching

Psychische klachten of ervaren stress kunnen een rol spelen in hoe u functioneert op het werk. Ze kunnen er zelfs toe leiden dat u zich ziek moet melden. Om weer terug te keren in het werk is het van belang dat u leert omgaan met de stress en de psychische klachten. Het is bekend dat hoe langer iemand thuis zit na uitval uit werk hoe moeilijker het wordt om weer terug te keren. Samen met uw werkgever, de bedrijfsarts en ons werkt u eraan om binnen korte termijn sterker terug te keren in werk.

De begeleiding richt zich op het reduceren van uw klachten, op het vergroten van uw mogelijkheden om met stress om te gaan en op het ontwikkelen van vaardigheden om prettiger te kunnen werken. De begeleiding vindt individueel plaats.